МИСТЕЦЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РУХ


– організація українських письменників, які проживали в таборах для переміщених осіб у німецькій еміграції в 40-ві роки XX ст. 25 вересня 1945 р. було вироблено і підписано декларацію МУРу. В ній було проголошено основні засади творчості руху:

«Час ставив і ставить перед українським мистецтвом те завдання, до якого воно покликане: у високомистецькій, досконалій формі служити своєму народові і тим самим завоювати собі голос та авторитет у світовому мистецтві.»

МУР опублікував ряд збірок творів своїх членів, один альманах та декілька видань в серії Мала бібліотека МУРу в видавництві Прометей, що знаходилося в Новому Ульмі.
На зустрічі дізнаємося загальну історію та про головних осіб МУРу. Особлива увага з‘їздові в Ульмі 1947 року.

About the Author:

Comments are closed.